Category : Tin 24h

Tin du lịch / Tin 24h - 2019 năm trước

Để du khách mở rộng hầu bao...

(HNM) - Theo khảo sát về xu hướng du lịch trong năm 2018 của Tổ chức Visa Việt Nam (chuyên về công nghệ thanh toán toàn cầu), người Việt Nam chi tiêu rất mạnh khi du lịch nước ngoài. Trung bình một chuyến, mỗi người chi khoản...

Tin du lịch / Tin 24h - 2019 năm trước

Tour giá rẻ: Quản chặt để tránh biến tướng

(HNM) - Sau những ồn ào về tour giá rẻ bị biến tướng (thường gọi là “tour 0 đồng”) đối với khách nước ngoài, các nhà quản lý lại phải đối mặt với tour giá rẻ biến tướng khác dành cho khách nội địa. Rõ ràng, tình trạng này cần...